Nybörjarkurs

Vi kommer ha nybörjarkurs onsdagar 17.00-18.00 i B-hallen i sporthallen i Årjäng.
Kursen är för alla från och med 10 till 100 år, och går över 4 tillfällen, 24/8, 31/8, 7/9 och 14/9.
Kostnaden är 250:-, för att täcka försäkring och ett par lindor. Avgiften betalas kontant, eller via swish, vid första träningstillfälle.

Varmt välkomna till en rolig ”träff”!

//Roar Tangenes

 

Hösten 2016, uppstart vecka 34!

Boxing-Gloves

Thaiboxning i Töcksfors Sporthall: 
Tisdagar och torsdagar 18.00-19.30

Boxning i B-hallen i Årjäng:

Nybörjare
onsdagar 17.00-18.00
Gemensamma pass
Mändagar 17.00-18.30 (Till och med 12 september)
onsdagar & torsdagar 18.00-20.00

Girlfight
söndagar 18.00-19.30

Matchboxare
Söndagar 17.00-18.00 (Sparring)

Kontaktpersoner:

Thaiboxning: Watchara mob 073 710 6746

Boxning: Roar mob 0730 966 765 mail: roar@boxteamnordmarken.se

 

12957523_515652271969313_4741321291876187895_o

Box Team Nordmarken kommer även i år att delta på Sveriges störste och bästa tränings- och utbildningsläger, och det blir 5 gången vi deltar.

Så här ser truppen ut:

Amanda Nerstrand Andersson
Elin Flood
Abubaker Salah
Japhet Batilua Issabu
Ansu Keita
Babucarr Drammeh
Henrik Lindh
Ville Vogt
Sebastian Dypedal Andersson

Ledare:
Mikael Tranberg
Roar Tangenes

KNATTEBOXNINGEN ÄR ÖVER FÖR TERMINEN!

u14085443

Det är äntligen sol och sommarligt väder, och det märker vi givetvis på antalet små som kommer och tränare. Så vi har beslutat att ge oss med knatteboxningen för terminen, och önskar med det alla barn och föräldrar/målsmän en riktig skön sommar!

 

//Roar

Årsmöte Värmland-Närke Boxningsförbund i Örebro

SBF Logga

Värmland-Närke Boxningsförbund hade årsmöte lördag 30 april, under Mellansvenska Mästerskapen i Örebro. Här är protokollet från mötet

Protokoll från årsmötet för Värmland-Närke Boxningsförbund
Datum: 30/4-2016 Tid: 13.00 Plats: Idrottshuset i Örebro

Deltagande, alla med rösträtt: Mikael Broman (BS Tor Kumla), Jose Nilsson (BK Avance), Jonas Nilsson (Hagfors BK), Björn Ekstrand (BK Kelly), Andrew Crowson (Örebro BK) och Roar Tangenes (Box Team Nordmarken)

§1 Mötets öppnande av sittande ordförande Mikael Broman.

§2 Val av mötesordförande:
Mikael Broman vald

§3 Val av mötessekreterare:
Roar Tangenes vald

§4 Val av personer att justera protokollet:
Jose Nilsson och Roar Tangenes valda

§5 Godkännande av dagordning;
Godkänd av årsmötet

§6 Verksamhets- och ekonomisk berättelse:
Uppläst

§7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning:
Brist på revisor blev diskuterad, därför har vi ingen har revisionsberättelse för föregående tre år. Balansräkning för de tre sista år blev genomgått och godkänd enhetligt av årsmötet.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse:
Enhetligt ja från årsmötet

§9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens propostioner:
Inga inkomna eller lämnade

§10 Val av ordförande på 1 år:
Mikael Broman enhetligt av årsmötet

§11 Val av kassör på 1 år:
Roar Tangenes enhetligt av årsmötet

§12 Val av 3 övriga ledamöter:
Kristoffer Henriksson, Jose Nilsson och Björn Ekstrand enhetligt av årsmötet

§13 Val av suppleant:
Andrew Crowson enhetligt av årsmötet

§14 Val av revisor:
Rolf Knutsson enhetligt av årsmötet

§15 Val av valberedning:
Vakant

§16 Mötet avslutades

Mikael Broman          Roar Tangenes            Jose Nilsson
Mötets ordförande   Justerare                      Justerare

Förlust i semifinal i Mellansvenska Mästerskapen

ÖrebroJaphetmindre

Tyvärr gick det inte vår väg i Mellansvenska Mästerskapen i Örebro. Det blev förlust med domarrösterna 2-1 i semifinalen mot David Falk Donatello från IF Linnea, och det var ett rättvist domslut. Men det var en spännande och jämn match, så jag är nöjd som tränare med Japhet:s insats.

//Roar

skanna0004

Helgen 30 april-1 maj deltar vi med Japhet Batilua Issabu, i BK Kelly Box Open. Turneringen är även Mellansvenska Mästerskapen, så här boxas vi om heder och ära.

Japhet tävlar i Ungdom 66 kg, där det för nuvarande är 5 boxare anmälda.

Teamet som åker är: Japhet Batilua Issabu, Roar Tangenes och Ansu Keita.

 

//Roar Tangenes

-rsm-te_2
Protokoll årsmöte för Box Team Nordmarken IF 2016 11 april kl. 18.00

Plats : Teorirummet Sporthallen i Årjäng

Protokoll årsmöte 2016

 1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  Ja
 2. Upprop och justering av röstlängd
  Deltagande medlemmar med rösträtt: Roar Tangenes, Mikael Tranberg, Watchara Sampaosri, Japhet Batilua Issabu, Ansu Keita, Elin Flood, Maham Shakil, Abubaker Salah och Bodil Aronsson. Deltagande medlemmar med förslagsrätt: Henrik Lindh, Sydney Tangenes och Leona Tangenes.
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
  Mötesordförande: Roar Tangenes Sekreterare: Elin Flood
 4. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
  Justeringsmän: Ansu Keita och Abubaker Salah
 5. Fråga om dagordningens godkännande
  Ja
 6. Verksamhetsberättelsen för 2015/2016 läses upp
  OK
 7. Fråga om balans och resultats räknings godkännande
  Godkänd
 8. Revisionsberättelse för 2015 läses upp
  OK
 9. Fråga om styrelsen beviljas ekonomisk ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015
  Ja
 10. Verksamhetsplan och budget för år 2016/2017
  Verksamhetsplan och budget godkändes
 11. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
  Årsmötet yrkade avslag på proposition nr 1 från styrelsen
 12. Val av:
  Ordförande på 2 år
  Watchara Sampaosri omvald enhälligt med acklamation 

(Vice ordförande Mikael Tranberg har ett år kvar av sitt mandat)
(Kassör/sekreterare Roar Tangenes har ett år kvar av sitt mandat)

1 ledamot på 1 år.
Vakant
1 ledamot på 1 år.
Vakant

1 revisor på 1 år.
Inga-Bodil Aronsson omvald enhälligt med acklamation 

 1. Mötet avslutas
  Mötets ordförande förklarade mötet avslutat, och tackade alla deltagande medlemmar för ett bra genomförd årsmötet

Vid protokollet

Roar Tangenes
Mötets ordförande

Abubaker Salah                                                   Ansu Keita
Justerare                                                               Justerare