MEDLEMSSKAP I BOX TEAM NORDMARKEN IF

Alla medlemmar är välkomna till våra träningar i Årjäng.

Alla under 16 år har med sig förälder/målsman första gången man kommer.

Det är respektive ledare som bestämmer före, under och efter passen.

Handskar och hjälmar lånas ut vid uppstart, sen köper man sin egen utrustning. Vi har förmånliga avtal med ett antal leverantörer.

Lindor & tandskydd är obligatoriskt, kan köpas på klubben.

Medlemsavgift erläggs per kalenderår och uppgår till 150 kr/år oavsett ålder och när på året du blir medlem. Även ni som köper klippkort. Se våra stadgar.

Träningsavgift erläggs halvårsvis och uppgår till:

900:-/pr termin för dig som är 26 år och uppåt.

700:-/pr termin för dig som är 18 år till och med 25 år.

400:-/pr termin för dig som är 17 år och neråt.

200:-/pr termin för Boxningsskola 6-10 år i Årjäng (1 timme träning pr vecka)

Klippkort: 300:- för 10 klipp.

Vårtermin: 15 januari – 31 maj

Hösttermin: 15 augusti – 15 december

För eventuell sommarträning är det klippkort som gäller, 300- för ett kort med 10 pass!

Alla som har betalt medlems- och träningsavgift, eller köpt klippkort, har rätt att träna på samtliga pass föreningen erbjuder.

Knattar är dock undantaget, där erbjuder vi idag 1 timme träning pr vecka.

Man får prova på en gång för att testa, efter pass nummer två skickas faktura på medlems- och träningsavgift.

Förfallodatum är 14 dagar efter fakturadatum.
Påminnelsesavgift är 50:-.  Andra gångs påminnelse är 100:-.

För att anses såsom fullvärdig medlem så skall medlemsavgift ha erlagts till föreningens bankgiro eller Swish.

Bg nr: 233-5206 Swish: 1233514171

Alla betalande medlemmar är försäkrade genom Folksam.

 

Du är varmt välkommen!

//Styrelsen